Nowe prawo podatkowe w Portugalii  daje możliwość tym, którzy chcą zostać rezydentami podatkowymi, do korzystania ze specjalnego, uprzywilejowanego opodatkowania dochodu uzyskiwanego w Portugalii i poza granicami kraju.

 

Największe zalety:

 • Przez okres 10 lat podatek PIT z dochodu pochodzącego z Portugalii jest opodatkowany na poziomie 20%
 • Brak podwójnego opodatkowania za dochód z emerytury, wynagrodzenia za pracę i z jednoosobowej działalności gospodarczej.

Jak zostać rezydentem podatkowym Portugalii na podstawie nowego prawa?

 • Być fizycznie obecnym na terytorium kraju przynajmniej 183 dni w roku podatkowym, lub
 • Na dzień 31 grudnia, posiadać nieruchomość w Portugalii, jako miejsce domyślnego rezydowania
 • Nie być rezydentem podatkowym Portugalii przez przynajmniej ostatnie 5 lat

Kiedy status rezydenta podatkowego został przyznany, jak będzie opodatkowany dochód pochodzący z Portugalii, a jak z zagranicy?

W przypadku Portugalii jeśli dochód pochodzi z innowacyjnych lub artystycznych profesji, jak poniższe, podatek zawsze będzie na poziomie 20%:

 • Architekci, inżynierowie i podobni
 • Aktorzy, muzycy i podobni
 • Audytorzy
 • Doktorzy, dentyści, nauczyciele i psychologowie
 • Wolne zawody
 • Wyższa kadra menedżerska
 • Inwestorzy, dyrektorzy i menedżerowie

 

W przypadku dochodu pochodzącego z zagranicy (wynagrodzenie, dywidendy, odsetki, zysk z kapitału itp.) , jest on opodatkowany u źródła, lub na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w Portugalii na poziomie 20%.